+421 915 500 351      EN      NL      DE      RO

Kapok (1988) Ltd ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť Kapok (1988) Ltd používa a chráni všetky informácie, ktoré pri používaní tejto webovej stránky poskytnete spoločnosti Kapok (1988) Ltd

Spoločnosť Kapok (1988) Ltd sa zaväzuje zabezpečiť ochranu vášho súkromia. Ak vás požiadame o poskytnutie určitých informácií, pomocou ktorých vás bude možné pri používaní tejto webovej stránky identifikovať, uisťujeme vás, že budú použité iba v súlade s týmito zásadami o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Kapok (1988) Ltd si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady a preto vám odporúčame z času na čas si skontrolovať našu webstránku kvôli prípadným aktualizáciám a uistiť sa, že naďalej súhlasíte so zmenami. Tieto zásady sú účinné od mája 2018.

Aké informácie zhromažďujeme

Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

• meno a pracovná pozícia

• kontaktné informácie vrátane e-mailovej adresy

• demografické informácie, ako napríklad PSČ, preferencie a záujmy

• ďalšie informácie týkajúce sa správy vášho účtu a nákupu našich produktov.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sme sa k zaisteniu bezpečnosti. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim informáciám alebo ich zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na uchovávanie a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Ako používame súbory cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré od vás vyžadujú povolenie na ich umiestnenie na pevný disk vášho počítača. Ak súhlasíte s ich použitím, súbor sa pridá na disk a cookies pomôžu analyzovať prenos na webe alebo vám dajú vedieť, keď navštívite konkrétnu stránku. Súbory cookies umožňujú webovým aplikáciám reagovať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobovať svoje operácie vašim potrebám, tomu, čo sa vám páči a čo nie, a to tak, že zhromažďuje a pamätá si informácie o vašich preferenciách.

Na identifikáciu používaných stránok využívame záznamy súborov cookies. Tie nám pomáhajú analyzovať údaje o tom, aké stránky sú na našom webe navštevované, aby sme mohli web následne vylepšiť a prispôsobiť potrebám zákazníka.

Tieto informácie používame iba na účely štatistickej analýzy a potom sú údaje odstránené zo systému.

Súbory cookies nám v podstate pomáhajú vylepšiť naše webové stránky, pretože nám umožňujú monitorovať, ktoré stránky sa vám zdajú užitočné a ktoré nie. Cookies nám v žiadnom prípade neumožňujú prístup do vášho počítača alebo k akýmkoľvek informáciám o vás, okrem údajov, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať.

Môžete sa rozhodnúť prijať alebo odmietnuť cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies, ale vy môžete upraviť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookies odmietol, ak si to prajete. To vám však môže brániť v plnom využívaní výhod webovej stránky.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Akonáhle však použijete tieto odkazy na opustenie nášho webu, berte na vedomie, že nad týmto iným webom nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve iných stránok. Zásady ochrany osobných údajov iných stránok sa môžu líšiť a preto by ste sa tiež mali oboznámiť so zásadami o ochrane osobných údajov príslušnej webovej stránky

Kontrola vašich osobných údajov

Podľa všeobecných nariadení o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane údajov z roku 2018 (DPA) máte tieto práva:

• Právo na prístup a získanie kópie vašich údajov na požiadanie

• Právo požiadať spoločnosť Kapok (1988) Ltd o opravu v prípade nesprávnych alebo neúplných údajov

• Právo vyžadovať, aby spoločnosť Kapok (1988) Ltd vymazala alebo ukončila spracovanie vašich údajov, napríklad ak už tieto údaje nie sú potrebné na účely spracovania.

• Právo namietať proti spracovaniu vašich údajov, ak vaše osobné údaje spracúvame na účely oprávnených záujmov spoločnosti Kapok (1988) Ltd.

• Právo kedykoľvek odvolať súhlas (za určitých okolností), ak ste ho už predtým poskytli.

Ak chcete využiť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte Richard B. Annable, výkonný riaditeľ, Kapok 88, Newton House, Long Bennington Business Park, Long Bennington, England, NG23 5JR.

Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, čo najskôr nám napíšte alebo pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu. Okamžite opravíme všetky zistené informácie, ktoré sú nesprávne.

Spoločnosť Kapok (1988) Ltd môže zdieľať vaše osobné údaje iba s jedným z našich schválených distribútorov, ktorí sú uvedení na našej webovej stránke, a to iba v súvislosti so spracovaním vášho dotazu, účtu alebo s cieľom poskytnúť vám produkty a vynikajúce služby.

Loading...